อนุทิน 134378 - บุษยมาศ

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๘ แฟ้ม

       - ศึกษาระเบียบการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน + ประสานติดต่องานกับ ม.แม่โจ้

(บ่าย) -เตรียมพิมพ์ Power Point การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับ มรภ.สกลนคร มาดูงานในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

เขียน 19 Mar 2014 @ 13:17 () แก้ไข 19 Mar 2014 @ 15:18, ()


ความเห็น (0)