อนุทิน 134237 - บุษยมาศ

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เข้าร่วมสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน ๒ ราย

(บ่าย) - เตรียม Power Point เพื่อบรรยายให้บุคลากรสายสนับสนุนของ สำนักวิทยบริการฯ ฟังในวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

 

เขียน 10 Mar 2014 @ 12:51 () แก้ไข 10 Mar 2014 @ 19:56, ()


ความเห็น (0)