อนุทิน 134196 - พ.แจ่มจำรัส

เช้าวันนี้..ทำ Report ได้ทันตามเวลาที่กำหนด

พร้อมเข้าประชุมแจ้งที่ประชุมตรงตามเป้าหมาย

.......

เย็น คาดว่างานวันนี้จะไม่เสร็จตามเป้า จึงกำหนดให้น้องๆ มาทำพรุ่งนี้บางส่วน

พร้อมต้องแจ้ง Memo เหตุผล....

วันศุกร์ สุข ทุกข์ ระคน

เป็นธรรมดาจริงๆ....

เขียน 07 Mar 2014 @ 19:26 ()


ความเห็น (0)