อนุทิน 133891 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๔ แฟ้ม

       - บอกให้น้อง Ammy เตรียมเขียนโครงการการจัดการความรู้ในตัวคน โดยให้น้อง Ammy เตรียมพัฒนาบุคลากรภายในกอง

          บริหารงานบุคคลทุกคน จัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (ตนเอง) ออกมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และจัดการความรู้

          ทำในกองเสร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ขยายผลทั้งมหาวิทยาลัย (คงต้องอาศัยเครื่องมือจาก Gotoknow เข้าช่วยในการ

          จัดการความรู้ครั้งนี้นะคะ...ขออนุญาตทีมงาน Gotoknow ด้วยค่ะ)

(บ่าย) - เตรียมพิมพ์ Power Point ต่อ...

เขียน 18 Feb 2014 @ 12:01 () แก้ไข 18 Feb 2014 @ 16:18, ()


ความเห็น (0)