อนุทิน 133756 - prayat duangmala

บอกเด็กไทย(แต่ผู้ใหญ่ไม่นำพา)

 ขอคัดย่อมาเป็นบางส่วน จากหนังสือภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ ๔

  ขอบอกว่าือย่ารำก่อนเพลง อย่าคบค้านักเลงเลยนะพ่องามขำ  อย่าข่มเหงผู้ใดให้ชอกช้ำ

 เพราะผลแห่งกรรมจะตามต่อตี

ขอบอกว่า อย่าคบคยเพราะผลประโยชน์  บางครั้งเป็นโทษรับไม่ไหวก็มี อย่าเพลินคบแต่เศรษฐี  ยาจกกุลีก็เป็นคนเหมือนกัน

ขอบอกว่า ให้หยิบยื่นเมตตา  เอื้อเฟื้อกรุณามีสามานฉันท์  เพื่อชาติเพื่อชนทุกชั้น  เพื่อใครไหนนั่นก็เพื่อเรากันเอง

หวังว่าจะช่วยกันหยิบยื่นความรัก ห่วงใยในวันที่ ๑๔ เมษษยน วันมาฆบูชา และวันแห่งความรัก.ที่จะมาถึง

เหนือ ใต้  ออก ตก กลาง อีสาน ก็คนเหมือนกัน หนึ่งจิตญาณเท่ากัน ตายเหมือนกัน จะกี่ปริญญาก็เล็กกว่าโลง

เขียน 12 Feb 2014 @ 14:38 ()


ความเห็น (0)