อนุทิน #133702

  ติดต่อ

สรุปการจัดอบรมภาวะผู้นำแพทย์สตรี ใช้เวลา 2 วัน ( 19-20 มิย 2557 ) คงจัดนอกกรุงเทพฯ เพราะกันคนหนีกลับก่อนเวลา และหลักสูตรนี้ต้องอยู่ทำการบ้านจนดึก มีแพทย์ท่านหนึ่งให้ข้อคิดว่า ผู้ชายให้เวลากับงาน 60% ครอบครัว 40% ส่วนผู้หญิง งาน 30% 

ครอบครัว 70% ดังนั้นเป็นสิ่งท้าทายที่ทำให้งาน 30% ของผู้หญิง มีศักยภาพ 70% การเตรียมหลักสูตรนี้ไม่ง่ายนัก

  เขียน:  

ความเห็น (0)