อนุทิน 133593 - prayat duangmala

ปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นทางการ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เตรียมการนับคะแนน จัดสถานที่

กรรมการตรวจสอบรายชื่อเซ็นเป็นหลักฐาน

เขียน 02 Feb 2014 @ 15:05 ()


ความเห็น (0)