อนุทิน #133593

ปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นทางการ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เตรียมการนับคะแนน จัดสถานที่

กรรมการตรวจสอบรายชื่อเซ็นเป็นหลักฐาน

เขียน:

ความเห็น (0)