อนุทิน 133512 - วรารัตน์

  ติดต่อ

การบริหารยาให้มีการใช้อย่างคุ้มค่าประหยัด ในยาที่เหลือๆเช่นยาฉีด โดยการนำยาตัวนั้นมาตกลงกันในpreconferenceทุกเวรให้ทุกคนในเวรรับทราบและจัดเก็บยาในที่ทุกคนรู้. ความร่วมมือก็จะเกิดขึ้น. ยาจะถูกใช้ไปจนหมด แล้วให้มีการคิดเงินโดยไม่ต้องเบิก. ช่วยแก้ปัญหายาเหลือมากหมดอายุก่อน 

  เขียน:  

ความเห็น (0)