อนุทิน 13328 - กรกมลเลขา

วันนี้แต่งเพลงพื้นเมืองประวัติของเจดีย์กิ่ว (เจดีย์ขาว) ที่เชียงใหม่ เพื่อให้ชาวล้านนา และชาวไทยได้ระลึกถึงความรักบ้านเมือง ความเสียสละของลุงเปียงบ้าง

เพลงพื้นเมือง...ตำนานเจดีย์กิ่ว

 

                             เนื้อร้อง ทำนองโดย รัญดา รุ่งสอาด

 

เจียงใหม่เมืองหลวงของล้านนา มีจาวใต้มาท้าแย่งแข่งขัน

ป้อจายเมืองใดดำน้ำทนกว่ากัน เอาเจียงใหม่เป๋นเดิมพัน ประชันกันริมน้ำแม่ปิง

เจ้าแม่คงคาขอเป๋นสักขี ว่าพวกเฮานี้ฮักบ้านเมืองล้ำ คนใต้โจมตีวิธีนี้บ่ยุติธรรม

 เฮาคงจะเพลี้ยงพล้ำ เพราะบ่เกยชำนาญก๋านทะเล

ไผจะขันอาสา.....ชื่อลุงเปียงหนา อาสาเจ้าจนตัวตาย แข่งกั๋นดำน้ำคนใต้หายไปเมินนาน

ผู้คนก่กล่าวขานว่าเฮาต้องก๊านเปิ้นแน่นอน

บังคมลา.....ถึงต๋าลุงเปียงต้องเสี่ยงชีวี รักษาศักดิ์ศรีของจาวเจียงใหม่

บ่มีไผฮู้ว่าลุงเปียงจะเยี๊ยะจะได แต่ลุงเปียงก็ได้ชัยชนะคืนมา คนใต้ผู้ท้าก่อต้องล่าถอยไป

เจ้าเมืองเจียงใหม่ดีใจ๋ ใคร่ฮื้อบำเหน็จ แต่แข่งกั๋นเสร็จลุงเปียงก่บ่ขึ้นมา

กว่าพระองค์จะทรงฮู้ว่า ผู้ขันอาสามัดผ้าขาวม้ากับตั๋วติดเสา

บ่อได้เอาชีวิตคืนมา ลุงเปียงนั้นหนาเสียสละฮื้อหมู่เฮา

มีแต่เสียงร่ำไห้ไก๋เป็นวาโยชน์ เจ้าเมืองทรงโปรดฮื้อสร้างเจดีย์สีขาวราวฮื้อเป๋นอนุสรณ์

ฮื้อเยาวชนพึงสังวรณ์ ว่าเจดีย์กิ่วนั้นได้สอนสิ่งใด

 

เขียน 27 Jun 2008 @ 14:59 () แก้ไข 27 Jun 2008 @ 15:00, ()


ความเห็น (0)