อนุทิน 133268 - ใบบุญ

  ติดต่อ

เมื่อวานวันครู ระลึกถึงผู้ที่เคยสอนหลายท่าน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม ขอให้ท่านคุณครูทั้งหลายมีความสุขมากๆนะคะ  เพราะท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้มากมาย

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอร่วมระลึกถึงพระคุณครูด้วยครับ