อนุทิน 133039 - prayat duangmala

เป็นวันแรกที่นำนักเรียนเข้าเรียนห้องคอมพิวเตอร์

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตอนเช้าให้นักเรียนตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ จัดป้ายนิเทศ วันเด็กแห่งชาติ จามคำขวัญ จากอักษรศิลป์

 อีกช่วงโมงต่อมา ให้เรียนจาก เน็ตเวอร์ค(network) เรียนคณิตเตรียมสอบ o-net

 พักกลางวัน ซ้อมเต้นเตรียมวันเด็กที่ อบต. ดอนเงิน

ภาคบ่ายครู ประจำวิชา และประจำชั้น ยังให้เด็กติว o-net พร้อมกับให้นักเรียนนำเสนอ ผมเข้ามาเยี่ยม.. 

 

เขียน 08 Jan 2014 @ 13:21 ()


ความเห็น (0)