อนุทิน 133011 - prayat duangmala

๗ มกราคม ๕๗ ณ.โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน

๐๗.๔๕ น. ถึงโรงเรียนสายหน่อยแต่ก็ยังเป็นคนแรก ไปถึงก็รวมนักเรียน ชี้แจง จัดเก็บใบฉำฉา ก้ามปู เตรียมถุงปุ๋ยไปด้วย นักเ้รียนต่างก็ทำด้วยความขยัน ครูก็กวาดนักเรียนก็หอบ(เก็บลงถุง) จะทำปุ๋ยชีวภาพ ครูที่โรงเรียนก็สั่งจองแล้ว

๐๘.๑๕ น. เข้าแถวเคารพธงชาติ ประธานนักเรียนรายงานกิจกรรมที่ได้ทำประจำวัน และประธานก็เสนอถึงการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ที่ อบต.ดอนเงิน ในวันที่ ๙ มกราคม ๕๗ 

 เด็กตกลงด้วยมติของคณะกรรมการ ว่าจะร่วมกิจหนึ่งกิจกรรม คือ เต้นประเพลง morrning kisse  ครูฟังแล้วเป็น งง ครูถามว่าเพลงของใคร five me อะไรนี้ผมก็แล้วแต่พวกเธอ .

๐๘.๔๐ น. เข้าเรียนปกติ รับสองห้อง ป.๔-๕ 

๑๑.๓๐ น. พักเที่ยง อาหารวันนี้ เป็นไข่พะโล้ กลุ่มที่จัดกิจกรรมให้ครูเปิดเน็ต(เครื่องเสียงฝึกซ้อมเต้นประกอบเพลง

๑๕.๓๐ น. ระฆังรวมตรวจนักเรียนแต่ละชั้น รับการบ้านของแต่ละชั้น เลิกเรียน

คงต้องรอดูผลงานวันที่ ๙ มกราคม ครับ ถ้าได้บันทึกจะเอามาดูกัน

 

เขียน 07 Jan 2014 @ 17:21 ()


ความเห็น (0)