อนุทิน 132832 - prayat duangmala

ก่อนถึงปีใหม่ขอฝากบทความสั้นๆ

 วิธีจะให้พ้นไปจาก ความลังเลสงสัย มีอยู่ ๓ วิธี คือ

  ๑. รู้แจ้ง เห็นชัด จริงๆ (วิชชา)

  ๒. ไม่ต้องรู้อะไรเลย (ณาน)

  ๓. เชื่อ(ศรัทธา)หรือ ไม่เชื่อ (การเชื่อ ไม่เชื่อ)

 

เขียน 30 Dec 2013 @ 18:36 ()


ความเห็น (1)

..

๐ ธาตุกรรมฐานมากไว้ ……. เป็นดี

โยนิโสมนสิการมี …………. มากพร้อม

นี้คือมรรควิธี ………………. ปฏิบัติ

วิจิกิจฉาที่ห้อม ……………. หักสิ้นหายสูญ