อนุทิน 132665 - prayat duangmala

ทิศทางนั้นหาง่าย แต่หนทางมักหายาก

ทิศทางนั้นเด่นชัด แต่หนทางมักแอบแฝงซ่อนเร้น

หากพระนิพพานคือทิศทางที่ทุกคนควรมุ่งหน้าไปให้ถึง

แล้วหนทางเล่า/อยู่ที่ไหน

บางคนมุ่งแสวงหาในพระคัมภีร์ แต่สุดท้ายก็เหนื่อยเปล่า

เพราะหากยังไม่พบหนทาง รู้ทิศทางก็ไร้ประโยชน์

เพราะหากยังไม่พบหนทาง ก็ไม่มีวันที่จะพ้นทุกข์ได้สุข

เขียน 22 Dec 2013 @ 09:29 ()


ความเห็น (0)