อนุทิน 132550 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้อผิดพลาดของผู้ได้ชื่อว่าเป็นครูอาจารย์คนคือการกล่าวคำดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ดูหมิ่นบิดามารดาของบัณฑิต มหาบัณฑิตด้วยกันและดูถูกภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้าน....

อีกทั้งยังดูหมิ่นชาติตระกูลของตนเองโดยปราศจากความคิดและจิตวิญญาณของความเป็นครูบาอาจารย์

การกล่าวดูหมิ่นมนุษย์ด้วยกันว่า"เป็นคนบ้านนอก ความรู้ต่ำ"การกล่าวเช่นนี้นอกจากจะแสดงความไม่รู้แล้ว

ยังลืมตักน้ำใส่กระลาชะโงกดูเงาตนเอง.......

หากสังคมมนุษย์มีบุคคลผู้ขาดสติ ขาดจิตวิญญาณ ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว

ย่อมไม่ต่างจากสัตว์เดรัญฉานผู้สับสนในเพศอันแท้จริงของตนเอง ....

สิ่งสำคัญคือลืมไปว่าตนเองก็ยังได้ชื่อว่าผู้ไม่รู้ด้วยเต็มไปด้วย กิเลส ตัณหา ราคะ...

ปิดบังดวงตา ดวงใจ

น่าเสียดายจริงๆ......เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นครูบาอาจารย์ และได้ชื่อว่าบัณฑิต

เขียน 18 Dec 2013 @ 00:06 () แก้ไข 18 Dec 2013 @ 00:10, ()


ความเห็น (0)