อนุทิน 132526 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

              การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ได้สอนเกี่ยว ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ โดยจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนทอลอง เรื่อง เมฆ หมอก ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร  จากการทดลองทุกครั้งดิฉันจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มคละชายหญิง

              การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ มีการเรียนแค่ ๓ วัน คือ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ส่วนวันจันทร์โรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ติดกับการชุมนุม นิรโทษกรรม และในวันดังกล่าวคุณครูบางคนในโรงเรียนได้ประเมิน คศ.๒ เพื่อลดความวุ่นวาย จึงปิดการเรียนการสอน และวันอังคารตรงกับวันรัฐธรรมนูญ จึงปิดการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน ทำให้สัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนเพียง ๓ วัน

เขียน 17 Dec 2013 @ 09:58 ()


ความเห็น (0)