อนุทิน 132484 - คุณมะเดื่อ

วันอาทิตย์...หลังเสร็จงานยุ่ง ๆ ช่วงเช้าแล้ว ก็มาพิมพ์หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า (หลังจากจัดทำต้นฉบับ

เสร็จแล้ว )  เป็นงานช่วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า  ของ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.ที่กำลังต้องเข้า

รับการประเมินงานจาก สมศ. 

การประเมินภายนอก จากองค์กรเอกชน ... ดูเหมือนจะยังห่างไกลจากความเข้าใจ สำหรับระบบงานบริหารส่วนท้ิองถิ่นใน

ส่วนของการจัดการศึกษา ....ไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไป ที่คุ้นเคยกันดี... จึงต้องช่วยเหลือกัน  ในเรื่องของการเตรียมงาน

และเตรียมเอกสารต่าง ๆ  เท่าที่จะช่วยกันได้

 

เขียน 15 Dec 2013 @ 13:45 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สู้ ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณหลาย ๆ จ้ะคุณหมอธิรัมภา