อนุทิน 132469 - อ.ต๋อย

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ผู้เป็นครูอย่างแท้จริง นับว่าเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องเมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้า และความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิต... พระบรมราโชวาท (๒๕๒๐)

เขียน 15 Dec 2013 @ 00:20 () แก้ไข 15 Dec 2013 @ 00:21, ()


ความเห็น (0)