อนุทิน 132469 - อ.ต๋อย

  ติดต่อ

...ผู้เป็นครูอย่างแท้จริง นับว่าเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องเมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้า และความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิต... พระบรมราโชวาท (๒๕๒๐)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)