อนุทิน 132352 - อาจารย์ต้น

นายกฯยิ่่งลักษณ์สั่งให้มีการยุบสภา ยุบสภาอาจด้วยหลายสาเหตุ แต่ที่ผมมองก็คือว่ารัฐบาลอาศัยเสียงข้างมาก ไปผ่า่นพรบ. นิรโทษกรรม ที่เป็นพรบ.ที่ไม่เหมาะสมเอาเสียเลย การประท้วงของคุณสุเทพอาจมีข้อดีอยู่บ้าง นั่นคือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอนการกระทำของรัฐบาลได้ดียิ่งขึ้น แต่การประท้วงของคุณสุเทพและกลุ่มผู้ชุมนุมมีข้อเสียอยู่มากมาย แต่ข้อหนึ่งก็คือ ประชาชนจำนวนมากนี้จะเป็น "พลเมืองที่่ว่องไว" ต่ออำนาจอธิปไตยในมือของตนได้อย่างไร ในเมื่อการชุมนุมของทุกฝ่ายล้วนถูกกำกับโดยผู้นำการชุมนุม ผู้เข้าร่วมไม่ได้มีส่วนร่วมมากไปกว่ามือตบตีนตบ และตอนนี้ก็มีนกหวีด (ผมว่าทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลือง และกลุ่มพันธมิตร) ทั้งสองฝ่ายต่างส่งเสียงเชียร์ให้แก่คำพูดที่บิดเบือนความจริง เพราะไม่สนใจติดตามข้อมูลเพียงพอจะรู้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริง รวมทั้งจริงแค่ไหน และไม่จริงแค่ไหน ผมกลัวว่าผู้คนจำนวนมากนี้สุดท้ายอาจไม่เป็นพลเมืองที่ว่องไว สุดท้ายก็อาจผิดหวัง ในที่สุดก็อาจกลายเป็นสงครามระหว่างประชาชนขึ้นมาก็ได้

ตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องยึดหลัักการประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ (ผมเขียนเรื่องนี้ไว้ในบันทึกของผม http://www.gotoknow.org/posts/555748) ขอให้การตกลงกันระหว่างประชาชนสองฝ่ายเป็นไปด้วยสันติ มีสิทธิและเสรีภาพเท่ากัน  

เขียน 09 Dec 2013 @ 19:53 ()


ความเห็น (1)

ที่จริงแล้ว ประชาชนต้องการสิทธิสัญญาสุดซอยที่รัฐบาลให้มาแล้ว และประชาชน ก็พอใจแล้ว