อนุทิน #13234

พยายาม emerge --sync เครื่องแม่ข่าย ปรากฎว่าทำไม่ได้ เป็นอะไรนะ...

เขียน:

ความเห็น (0)