อนุทิน 13234 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

พยายาม emerge --sync เครื่องแม่ข่าย ปรากฎว่าทำไม่ได้ เป็นอะไรนะ...

เขียน 26 Jun 2008 @ 19:49 ()


ความเห็น (0)