อนุทิน 132217 - maveline aristy

บันทึกการอ่าน

ครอบครัวนักอ่าน

วันที่   3 ธันวาคม 2556

ครอบครัวของ เด็กหญิง เมเฟอร์ลิน อารีสตี้

เรื่อง เครดิตบูโร (Credit Bureau) คือ

เครดิตบูโร (Credit Bureau) คือ

                            ข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) คือ ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประวัติการชำระหนี้หรือสินเชื่อ รวมถึงการชำระบัตรเครดิตของบุคคลจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ผู้ให้บริการสินเชื่อและสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดย บริษัท บัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด

บริษัท บัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินของลูกค้า เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์สินเชื่อ ป้องกันการเกิดปัญหาหนี้เสีย หรือ NPL ของสถาบันการเงินต่างๆ เป็นการรักษาระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย

Credit Bureau นั้นจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของการชำระสินเชื่อหรือบัตรเครดิต ประกอบด้วยข้อมูลที่บ่งชี้ตัวบุคคลโดยทั่วไป เช่น เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระสินเชื่อและบัตรเครดิต รวมทั้งหมดเรียกว่า รายงานข้อมูลเครดิต จะมีการบันทึกข้อมูลและจัดการเก็บวงเงินยอดหนี้คงค้าง และประวัติการผิดนัดชำระ ย้อนหลังไม่เกิน 36 เดือน

เครดิตบูโร แท้ที่จริงแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะ Black List ใคร หน้าที่จริงๆ เพียงแค่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระสินเชื่อทุกบัญชีจากสถาบันการเงินเท่านั้น และสถาบันการเงินจะใช้ข้อมูลนี้ในการพิจารณาสินเชื่อ และในการพิจาณาสินเชื่อก็ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยประกอบเข้าด้วยกัน ฉะนั้น ทางที่ดีควรอย่าผิดนัดชำระเพื่อรักษาเครดิตของตัวเองเป็นดีที่สุด

 

 

เขียน 03 Dec 2013 @ 23:06 ()


ความเห็น (0)