อนุทิน 132179 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

นึกถึงพระพุทธเจ้า  พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว ..

ชยํ เวรํ ปสวติ ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต

อุปสนฺโต สุขํ เสติ หิตฺวา ชยปราชยํ

ผู้ชนะย่อมประสบเวร   ผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์  ส่วนผู้ที่ละความชนะและความพ่ายแพ้เสียแล้ว  ย่อมอยู่เป็นสุข.

เขียน 02 Dec 2013 @ 18:02 () แก้ไข 02 Dec 2013 @ 18:04, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

พระอาจารนย์ในเมื่อสังคมต้องการความสุข แต่คนก็ยังไม่ลดละการอาฆาตพยาบาทแล้วเราจะพบสุขสันติร่วมกันด้วยวิธีใดช่วยส่งเสริมด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ดูแลชุมชนเล็ก ๆ ของเราให้ดีๆ อย่าให้มีเรื่องบาดหมางทะเลาะกันก็พอแล้วครับ