อนุทิน 132179 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

นึกถึงพระพุทธเจ้า  พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว ..

ชยํ เวรํ ปสวติ ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต

อุปสนฺโต สุขํ เสติ หิตฺวา ชยปราชยํ

ผู้ชนะย่อมประสบเวร   ผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์  ส่วนผู้ที่ละความชนะและความพ่ายแพ้เสียแล้ว  ย่อมอยู่เป็นสุข.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

พระอาจารนย์ในเมื่อสังคมต้องการความสุข แต่คนก็ยังไม่ลดละการอาฆาตพยาบาทแล้วเราจะพบสุขสันติร่วมกันด้วยวิธีใดช่วยส่งเสริมด้วยครับ

ดูแลชุมชนเล็ก ๆ ของเราให้ดีๆ อย่าให้มีเรื่องบาดหมางทะเลาะกันก็พอแล้วครับ