อนุทิน 13217 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

บ่ายคุยโทรศัพท์กับแนทอยู่นานเรื่อง office management system โดยงานแรกของแนทคือ การจัดการระบบงานด้าน office management เช่น งานเอกสาร งานติดต่อประสาน งานพัสดุ การติดตามความคืบหน้าของโปรเจ็ค ฯลฯ

 

เขียน 26 Jun 2008 @ 16:14 () แก้ไข 26 Jun 2008 @ 16:15, ()


ความเห็น (0)