อนุทิน #131880

การทำดี ไม่ว่าความดีที่ทำไปจะมีผู้เห็นหรือไม่ เราย่อมรู้แก่ใจในสิ่งที่เราทำ และผลแห่งความดี ย่อมคุ้มครองผู้ปฎิบัติเสมอ
เขียน:

ความเห็น (1)