อนุทิน #131726

 

ตาเห็นจันทร์คล้ายจะเต็มดวงในคืนใกล้ขึ้น ๑๕ ค่ำ

คืนขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒

ณ บ้านกลางน้ำ โนนท่อน 

 

ด้วยความคิดถึงลูกแลพ่อของลูก...

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 

เขียน:

ความเห็น (1)