อนุทิน 131702 - บุษยมาศ

(๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ช่วงเช้า  :

ตั้งแต่เช้าได้ข่าวทาง Line ของพี่หัวหน้างานเก่า...

แจ้งเรื่อง ความไม่ถูกต้อง (การเข้าใจผิด ๆ)

เกี่ยวกับกฎหมายเงินเดือนของข้าราชการ ฯ

สายสนับสนุน (ข้าราชการที่ถูกลืม)...

ทำให้ฉันต้องมาเสียเวลาสาละวนกับการหาระเบียบต่าง ๆ

นำไปยันกับ สกอ. เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย กพอ.

ทำไม? ฉันต้องเดินเองล่ะ ตัวแทนที่ดีและรู้จริงนั้นอยู่ที่ไหน?

ไม่เข้าใจกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ก็ทำกันไป รู้ถึงไหนก็อับอายถึงนั่น...

ไม่ได้งานตามที่อยากจะทำ...มีแต่เรื่องมาให้ทำ...

ช่วงบ่าย : นัดประชุมข้าราชการสายสนับสนุนของ ม. ทุกคน

            และกำลังรวมทุก ม. เพื่อรับรู้และแจ้งให้ สกอ.ทราบ

            ในวันพรุ่งนี้...

ไม่ได้งานที่พัฒนา ม. เลย วันนี้...

เขียน 14 Nov 2013 @ 12:38 ()


ความเห็น (0)