อนุทิน 13168 - สมคบ

  ติดต่อ

ยาเสพติด นั่งคิดวิธี ... ทักษะชีวิต แบบจริงจริงจังจัง

สร้างชุมชนเข้มแข็ง แก้ได้ทุกเรื่อง

ชุมชนที่ดูแลกันด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)