อนุทิน #13168

ยาเสพติด นั่งคิดวิธี ... ทักษะชีวิต แบบจริงจริงจังจัง

สร้างชุมชนเข้มแข็ง แก้ได้ทุกเรื่อง

ชุมชนที่ดูแลกันด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

 

เขียน:

ความเห็น (0)