อนุทิน 131673 - oranicha aunmai

oranicha aunmai

บันทึกการอ่าน

ครอบครัวนักอ่าน

วันที่บันทึก           31 ตุลาคม 2556                 

ครอบครัวของ     ด.ญ.อรณิชา  อุ่นใหม่       

เรื่อง       ดื่มน้ำตอนไหนดีที่สุด                       

-                   ดื่มน้ำตอนเช้า 1 แก้ว (400 ซี.ซี.) เพราะเป็นช่วงที่มีความเข้มข้นของเลือดสูง เลือดจะมีลักษณะขาดน้ำ

-                   ตอนสายๆ 2 แก้ว ( เวลาประมาณ 9 โมงถึง 10 โมงเช้า ) ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีของเสียเกิดขึ้นเพราะร่างกายได้ทำงานไประยะหนึ่งแล้ว ฉะนั้น จึงควรดื่มน้ำเพื่อมาชำระของเสียเหล่านั้นออกไป                                          

-                   ตอนบ่ายๆ 3 แก้ว (เวลาประมาณบ่ายโงถึงบ่ายสอง) 

-                   ตอนเย็น 3 แก้ว (เวลาประมาณ 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่ม)-ก่อนนอนให้ดื่มน้ำอีก 1 แก้ว เพื่อให้น้ำที่ดื่มไหลเวียนชะล้างสิ่งตกค้างในลำไส้และกระเพาะอาหาร ยิ่งถ้าเป็นน้ำอุ่นด้วยแล้วจะยิ่งช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น

การดื่มน้ำเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกาย และก็ควรดื่มให้ได้อย่างน้อย วันละ 8-10 แก้ว เพื่อสุขภาพที่ดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

เขียน 13 Nov 2013 @ 17:52 ()


ความเห็น (0)