อนุทิน 131626 - Tawandin

  ติดต่อ

ความหมาย...หนึ่งเดียว

 

กลีบดอก...โรย(รา)...ลา

เมล็ด...แก่น...สมบูรณ์...แน่นใน

รับ-ให้...ความหมาย...หนึ่งเดียว

ยามสาย...๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

กลับดอกร่วงโรย แต่เมล็ดยังมีประโยชน์ นำไปเพาะพันธุ์ต่อค่ะ

ถ้าต้นหน้าบ้าน ออกดอกสมบูรณ์ เมล็ดเต็มมากพอ  ตั้งใจ เพาะเมล็ดงอกทานค่ะ

ขอบคุณมากค่ะพี่ บุษยมาศ