อนุทิน 131427 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

ก่อนเที่ยง...(๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)...

เซ็นแต่แฟ้มผ่านงาน

ตอนแรกคิดว่า ๑๘ แฟ้ม แต่ที่ไหนได้

เบ็ดเสร็จ ๒๗ แฟ้ม...ไม่ได้งานอะไรเลย

นอกจากเซ็นผ่านงานกับมอบหมายงานให้น้อง ๆ :)...

  เขียน:  

ความเห็น (2)

เปลี่ยนจากแฟ้มเซ็นผ่านเป็นปัจจัยบุญก็รวยอื้อเลยนะคะ

OK. คร้า พี่ krutoiting…“รวยบุญ” คริ ๆ ๆ…