อนุทิน 131141 - ดารนี ชัยอิทธิพร

'ผีตาโขน' วัดโพนชัย

26 ต.ค.56 ดิฉันแวะมาทักทายพวกเธอเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้พวกเธอก็มายืนรอทักทายด้วยความยินดี ที่หน้าพิธภัณฑ์ผีตาโขน

เขียน 30 Oct 2013 @ 14:48 ()


ความเห็น (0)