อนุทิน 131025 - บุษยมาศ

ครึ่งเช้าของวันนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)...

...เคลียร์งานบนโต๊ะ...กับเจ้าแฟ้มทั้ง ๗ แฟ้ม เรียบร้อยไปแล้ว...

ไม่อยู่เพียง ๒ วันเอง...งานรอเพียบ...

...๑. สั่งงานให้กับน้องอ้อ...ที่รับผิดชอบเรื่อง

       การวิเคราะห์ภาระงาน ฯลฯ โดยให้จัดเตรียมทำคำสั่ง

       คณะกรรมการในการดำเนินการว่ามีใครบ้าง...

       จะดำเนินการกันวันไหนให้เช็คที่ฝ่ายเลขาฯ อธิการบดีด้วย...

       ว่าผู้บริหารว่างกันเมื่อใด...ทำหนังสือเชิญประชุมฯ...

...๒. สั่งให้ทุกงานเคลียร์งานในหน้าที่ของแต่ละงานว่า...

       ได้ดำเนินการอะไรที่ทำไปบ้างแล้วและยังค้างอะไรอีกบ้าง...

        เพื่อส่งมอบงานให้กับอธิการบดี ระหว่างคนเก่า - คนใหม่...

ส่วนบ่ายนี้...เตรียมดูแผนพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๗

               ให้กับน้องนิต...ที่รับผิดชอบตามที่สั่งไว้ให้ไปปรับแก้...

หมายเหตุ : เนื่องจาก ๔ พ.ย. ๒๕๕๖ จะมีการเปลี่ยนตำแหน่ง

               ผู้รักษาการอธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม ใหม่

หน้าที่ของฉัน  :  ต่อให้เปลี่ยน รก.อธิการบดี สักกี่คน ฉันก็ยังทำหน้าที่ของฉันต่อไป...

                    และทำให้ดีที่สุด...

 

เขียน 27 Oct 2013 @ 11:26 () แก้ไข 27 Oct 2013 @ 12:18, ()


ความเห็น (0)