อนุทิน 13101 - มะปรางเปรี้ยว

Web Portal ของหน่วยงานอย่างเช่นมหาวิทยาลัยค่อนข้างใหญ่ และรายละเอียดเยอะ

น่าจะต้องจัดกลุ่มข้อมูลว่าข้อมูลใดมีความใหญ่และสำคัญ ให้ดึงออกมาแสดงอยู่ในโครงสร้างหลัก โดยไม่ต้องติดอยู่กับวิทยาเขต

เขียน 25 Jun 2008 @ 22:31 ()


ความเห็น (0)