อนุทิน 130997 - บุษยมาศ

ประชุมวันนี้ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปขมท.

หัวข้อ "ร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...."

ทั้งหมด ๙๙ มาตรา...กว่าจะเสร็จ มีพี่เที่ยง...ผอ.การเจ้าหน้าที่ ของ มอ.

เป็นวิทยากรเก็บข้อมูลที่แสดงความคิดเห็น...

ก่อนจะนำไปเข้าที่ประชุมฯ เพื่อประกาศใช้...

ความคิดเห็นของฉัน อ่านตั้งแต่แรกแล้ว...ก็รู้ว่า "ไม่ใช่"...

ตรงกับความคิดของพี่ ๆ ม.ใหญ่ทุกคนและ ม.ในกำกับ...

ว่ามันไม่ใช่...กฎหมายนี้ขัดกับกฎหมายใหญ่หลายประเด็น...

เพราะคำว่า ประเภทบุคลากร มีหลากหลายประเภท มันก็ขัดอยู่ในตัวของมันแล้ว...

ได้ข้อคิด...จากท่านโอภาส เขียววิชัย อีก...เป็นไปตามที่ฉันคิดเลยอ่ะ...

เขาเรียกว่า "ประสบการณ์สั่งสม" ที่ฉันได้ทำงานด้านนี้มานานเกือบ ๓๐ ปี...

 

 

เขียน 25 Oct 2013 @ 23:45 () แก้ไข 25 Oct 2013 @ 23:46, ()


ความเห็น (0)