อนุทิน #130825

บ้างดูถูกรากเหง้าตนว่าต่ำต้อย
ดูมิค่อยศิวิไลซ์ไร้ศักดิ์ศรี
วัฒนธรรมต่างชาติเิชิดชูดี
คนเหล่านี้มิมีรากยากหยัดยืน

                                            ธรรมทิพย์
                                     ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)