อนุทิน 130805 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อยามนี้คิดถึงสูตรของเว่ยหล่าง


"...ไม่มีต้นโพธิ์
ทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาด
เมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้ว
ฝุ่นจะลงจับอะไร?..." 

(สูตรของเว่ยหล่าง)


  เขียน:  

ความเห็น (2)

ไม่มีฝุ่น จึงไม่ต้องปัดฝุ่น

เห็นด้วยค่ะ