อนุทิน 130746 - รวิช โพธิืพัฒน์

สัมภาษณ์เพื่อน

ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์เพื่อนนักศึกษาปริญญาโทท่านหนึ่งเกี่ยวกับความฝันที่อยากจะทำในอนาคต  เพื่อนคนนี้  ในปัจจุบันเขาทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย  สาขาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ลักษณะงานที่รับผิดชอบคือการประณีประนอม   หรือเร่งรัดหนี้สิน  ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร  ชาวไร่  ชาวสวน  ซึ่งเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจลูกหนี้มาก  แต่เขาต้องปฏิบัติตามหน้าที่  ที่เขาเห็นอกเห็นใจนั้น  เพราะพ่อของเขาทำงานอยู่สำนักงานเกษตรจังหวัด  และทางบ้านก็ไร่ทำสวนด้วย  ซึ่งความฝันของเขาในอนาคตคือการทำสวนปาล์มและสวนยางพารา  ปัจจุบันครอบครัวเขาก็มีสวนปาร์มและสวนยางพาราในจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของพ่อ  แต่ครอบครัวเขาได้ย้ายมาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด  เขาต้องการที่จะทำสวนปาล์มและยางพาราในจังหวัดร้อยเอ็ด  ปัญหาก็มีอยู่ว่า  เขายังไม่มีที่ดิน  และปัญหาเรื่องภูมิประเทศ  และสภาพอากาศที่ใช้ในการทำสวนนั้นไม่เหมือนทางภาคใต้  สิ่งที่เขาจะทำได้ในขณะนี้คือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่เขาจะต้องในอนาคตก่อน  เช่น  ความรู้เรื่องการปรับสภาพดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก  เรื่องปุ๋ยชีวะภาพ  เรื่องตลาดรองรับ  เป็นต้น  ในลำดับต่อไปคือการหาที่ดินในการเพาะปลูก  ผมได้แนะนำว่าไปซื้อที่แถวบ้านผมสิ  คือแถวเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ  เพราะภูมิประเทศเป็นแนวภูเขา  ที่ดินราคาถูก  นิยมขายยกแปลง  ปริมาณน้ำฝนมีความถี่มากกว่าที่ร้อยเอ็ดและสภาพดินก็เหมาะแก่การปลูกยางพารา  ในส่วนของอนาคต  ผมแนะนำให้เขาทำเป็นไร่ต้นแบบโดยใช้จุดแข็งของเขาคือการมีความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะ  เพราะเขาเป็นต้นตำหรับของอาชีพสวนยางและสวนปาล์ม  ให้ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เข้ามาศึกษาในไร่ต้นแบบแห่งนี้  สิ่งที่เขาจะได้คือการขายต้นกล้ายางพารา  ปาล์ม  ปุ๋ยชีวะภาพ  สูตรการปรับปรุงดิน ให้คำปรึกษา  เป็นต้น ก็คือจะเน้นเป็นซัพพลายเออร์  มากกว่าการขายผลผลิต

เขียน 18 Oct 2013 @ 19:43 ()


ความเห็น (0)