อนุทิน #130617

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน

๐๕.๒๐ น. ขับรถไปจอดไว้ที่วังจันทน์

๐๖.๐๐ น. ออกเดินทาง...สู่โลกกว้าง...อีกครั้งหนึ่งของชีวิต...(เขาใหญ่)

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)