อนุทิน 130589 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ EdPEx... สกอ.ก็พยายามหาเครื่องมือที่จะให้มหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งได้พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น...ช่วงบ่าย (ต่อ) การได้รับความรู้ในแต่ละหมวดของ EdPEx...

เขียน 14 Oct 2013 @ 13:00 () แก้ไข 14 Oct 2013 @ 15:55, ()


ความเห็น (0)