อนุทิน 130589 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ EdPEx... สกอ.ก็พยายามหาเครื่องมือที่จะให้มหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งได้พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น...ช่วงบ่าย (ต่อ) การได้รับความรู้ในแต่ละหมวดของ EdPEx...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)