อนุทิน 13049 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • คนฉลาด (smart) กับคนโง่ (stupid) ใครน่า (เกรง)กลัว (fear) กว่า กัน?
 • พระพุทธองค์ทรงได้ฉายาว่า สัพพัญญู (omniscient) ท่านก็ไม่ได้เป็นคนน่า(เกรง)กลัว นี่นา? เพราะอะไร ? เพราะท่านเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม (moral) และเมตตาธรรม (kindliness) ความฉลาด นั้นอาจจำแนกได้ดังนี้
 • ฉลาดทางธรรม ฉลาดทางโลก
 • โง่ทางธรรม โง่ทางโลก
 • โง่ทางธรรม ฉลาดทางโลก
 • โง่ทางโลก ฉลาดทางธรรม
 • ผู้ฉลาดทางธรรม และฉลาดทางโลก ย่อมเป็นผู้ที่ น่ารัก

 • น่ารัก = ปรียา/ปิยะ (beloved)
 • ไม่น่ารัก=อปรียา/อัปรีย์ (despicable)
 • สิ่งที่ทำให้คนไม่ฉลาด และไม่น่ารัก นั่นก็คือ

 • อวิชชา = ความไม่รู้ (ignorance)
 • มิจฉาทิฐฐิ  = ความเห็นผิด  (mistaken notionon)
 • เมื่อ อวิชชา เกิด ส่งผลทำให้ มิจฉาทิฐฐิ เกิด  แล้วจึงเกิด  พฤติกรรม/พฤติเวร (behaviour) ที่น่า (เกรง)กลัว แถมเป็นพฤติกรรมที่ ไม่น่ารัก (อัปรีย์) และไร้คุณธรรม เสียด้วย

  เขียน 25 Jun 2008 @ 12:20 () แก้ไข 25 Jun 2008 @ 20:50, ()


  ความเห็น (0)