อนุทิน 130471 - บุษยมาศ

การเป็นผู้บริหารที่ดี...ต้องรอบรู้ในทุก ๆ เรื่อง + รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และต้องมีจิตเมตตา + มีความอ่อนน้อมถ่อมตน + ความกตัญญู + การยอมรับการเปลี่ยนแปลง + การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา + การให้เกียรติผู้อื่น + การเคารพกฎ กติกา ของสังคม + การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล + การวางแผนกลยุทธ์ (สำหรับการบริหารจัดการแบบใหม่) + ความยืดหยุ่นผ่อนปรน + การเป็นผู้นำที่ดี + การเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น + การปกป้องและการยอมรับผิดแทนลูกน้อง + การมีศิลปะในการจูงใจคน + การเข้าใจระบบการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่ + การเข้าใจบริบทของงาน + การไม่อวดเก่งว่าคนเก่งเหนือคนอื่น ฯลฯ... ตอนนี้นึกได้แค่นี้ค่ะ...ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย......เพราะสิ่งเหล่านี้ มีอยู่ในตัวฉันเองคร้า...

 

เขียน 11 Oct 2013 @ 12:40 () แก้ไข 11 Oct 2013 @ 12:44, ()


ความเห็น (0)