อนุทิน 130464 - บุษยมาศ

การแก้ปัญหาในการทำงาน ณ ปัจจุบัน ฉันไม่ได้แก้ให้กับมหาวิทยาลัยที่ฉันทำงานแต่แห่งเดียว...ฉันกลายเป็นที่ปรึกษาให้กับน้อง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกันอีกหลายแห่ง...เวลาทำงานแล้วเกิดปัญหาในเรื่องต่าง ๆ พวกเขาจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาฉันว่า...ควรแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร?...ฉันกลายเป็นที่ปรึกษาของพวกเขา...ทำให้งานของฉันเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ได้รับ...ทำให้ฉันได้เรียนรู้งานมากขึ้นกับปัญหานั้น ๆ และทำให้ฉันเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น..."ฉันกลายเป็นคนที่ทำงานให้กับประเทศไทยไปในองค์รวมรึ"...ก็ได้บุญดี เพื่อชาติ ก็ทำไป...

เขียน 11 Oct 2013 @ 12:04 () แก้ไข 11 Oct 2013 @ 12:05, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ