อนุทิน 130367 - อาจารย์ต้น

ลองมาดูการเปลี่ยนแปลงในวิชามานุษยวิทยากันนะครับ

มานุษยวิทยามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากตลอดเวลา 30 ปี 

ตอนนี้มันยากที่จะทำวิจัยภาคสนามในเผ่า Yanomami แห่งเวเนซูเอลานได้อีกต่อไป เพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการให้นักวิจัยทำแค่งานทางวิชาการแบบบริสุทธิ์ (pure academic work) เป็นงานที่ไม่มีประโยชน์อะไรแก่พวกเขา ถ้าคุณต้องการที่จะทำงานกับพวกคนพื้นเมืองอย่างวิชาการ คุณจะต้องอธิบายให้พวกเขาฟังว่าต้องการจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไร สุดท้ายต้องถามเขาว่าพวกเขาเห็นด้วยกับคุณหรือไม่ 

นักมานุษยวิทยาจำนวนมากตระหนักรู้แล้วว่าการวิจัยจะประสบความสำเร็จได้โดยการใช้การสนทนา (dialogue) กับชุมชน ในฐานะที่นักวิจัยมีความเท่าเทียมกันกับชุมชน   ในอดีตนักมานุษยวิทยาหลายคนศึกษาผู้คน และก็จากไป พวกเขากลับไปที่ประเทศของเขา และนำเสนอ Yanomami ให้เป็นคนพื้นเมืองที่มีใจสูง หรือเป็นบรรพบุรุษที่ร่วมสมัยของเรา  แต่ในความจริงแล้ว ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกล นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่กลับไปอีก กับคำว่า โหดร้าย (fierce) ฉันรู้สึกมันคือการคุกขามในตัวเมือง Caracas มากกว่าในต้นน้ำ Orinoco Yarima เคยถาม Kenneth ให้ช่วยส่ง Vanessa กลับไปเลี้ยงที่ Hasupuweteri ได้หรือไม่ แต่เขาปฏิเสธ ลูกทั้งสามคนถูกนำไปที่ Rutherford รัฐ New Jersey ต่อมาก็ไปยัง รัฐ Pennsylvania

Hortensia Caballero (ทางด้านซ้าย) เป็นนักมานุษยวิทยา ที่ สถาบันเพื่อการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์แห่ง เวเนซูเอลาน (the Venezuelan Institute for Scientific Research)

จาก BBC World Services ได้เรื่องนี้จากโบว์

เขียน 08 Oct 2013 @ 14:19 () แก้ไข 08 Oct 2013 @ 14:21, ()


ความเห็น (0)