อนุทิน 130144 - สุกัญญา ศรีสมุทร

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

 

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบให้ทำงานเป็นกลุ่ม  นักเรียนบางคนไม่สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้เนื่องจากเป็นเด็กเรียนร่วม  ดิฉันจึงให้แยกมาทำงานรายบุคคล  เฉพาะเด็กเรียนร่วม  เด็กนักเรียนให้ความร่วมมือมาก 

และสามัคคีกันร่วมทำงานเป็นกลุ่ม  

            การทำงานของเด็กในครั้งนี้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  แต่มีบางคนที่ยังไม่สนใจในการทำงาน ห่วงเล่นมากกว่างาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)