อนุทิน 130141 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

 

               การจัดการเรียนการสอนของสัปดาห์ที่ ๑๕ นักเรียนมีการกล้าแสดงออกในการเรียนรู้  มีความสงสัย อยากรู้ อยากเห็น  กล้าที่จะออกมาพรีเซ้นงานหน้าชั้นเรียน  นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น  จากการได้ทำงานกลุ่ม ทำงานรายบุคคล  และจากการได้สืบค้นหาข้อมูลในอิเตอร์เน็ตด้วยตนเอง

            นักเรียนให้ความสำคัญกับการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเอง  และสามารถหาเนื้อหาของงานมาได้ตรงกับห้วข้อที่สั่งได้อย่างถูกต้อง

เขียน 03 Oct 2013 @ 12:19 ()


ความเห็น (0)