อนุทิน 13008 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

พยายามหาวิธี hack Drupal เพื่อให้แสดง book navigation block แบบ expanded เมื่อไม่ได้อยู่ในหน้า node ของ book ปรากฎว่าหาไม่เจอ Drupal 5 มี book_tree() ให้ใช้แต่ใน Drupal 6 ไม่มีแล้ว?

เขียน 25 Jun 2008 @ 00:02 ()


ความเห็น (0)