อนุทิน 130019 - บุษยมาศ

การจัดระบบงานบริหารบุคคล ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่ฉันก็สามารถนำพา น้อง ๆ ในกองทำได้ ต่อไปถึงคราวขยายผลในภาพรวมของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย...ทำงานครั้งนี้เป็นลักษณะเชิงรุก ต้องอาศัยทุก ๆ ในกองร่วมกันทำงานนี้ให้สำเร็จ...พี่ก็เป็นได้แค่สอนงานให้กับน้อง ๆ ได้ปฏิบัติต่อไป...ไม่ใช่เพื่อพี่...แต่เพื่อทุกคนในกองและทุก ๆ คนในมหาวิทยาลัยค่ะ...

 

เขียน 30 Sep 2013 @ 16:10 () แก้ไข 30 Sep 2013 @ 16:21, ()


ความเห็น (0)