อนุทิน 129977 - สายนที"๑๙

ฝนหนัก น้ำท่วม...ร่วมด้วย ช่วยกัน

         หลายพื้นที่ ของจังหวัดที่ผู้เขียนอยู่ น้ำท่วมหลายหลังคาเรือน พวกเรารวมกลุ่มกันไปทำข้าวกล่องแจกผู้ประสบภัย บริจาคทรัพย์ ตามแต่กำลัง นำอาหารแห้งไปแจก ...ถึงอย่างไรคนไทยก็ไม่เคยแล้งน้ำใจ

        ที่บ้านก็เฝ้าระวังอยู่ เวลาพายุเข้า

                                                                              อาทิตย์ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖

เขียน 29 Sep 2013 @ 15:48 ()


ความเห็น (0)