อนุทิน 129828 - Tawandin

Tawandin

กำหนดรู้เพื่อการสะสาง

...อย่างถูกธรรม

อาสวะที่พึงละได้ ๗

๑. อาสวะที่พึงละได้ด้วยการเห็น (ทัศนา)

๒. อาสวะที่พึงละได้ด้วยการสำรวม (สังวร)

๓. อาสวะที่พึงละได้ด้วยการเลือกเฟ้น ส้องเสพ (ปฏิเสวนา)

๔. อาสวะที่พึงละได้ด้วยการอดทนข่มฝืน (อธิวาสนา)

๕. อาสวะ ที่พึงละได้ด้วยการหลีกเว้น (ปริวัชชนา)

๖. อาสวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทา (วิโนทนา)

๗. อาสวะที่พึงละได้ด้วยการฝึกฝนตนให้เกิดผล (ภาวนา)

     จากหนังสือ หัวใจยอดนักธรรม (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๒ ข้อ ๑๒-๑๘)

          ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

เขียน 26 Sep 2013 @ 12:57 ()


ความเห็น (0)