อนุทิน 129792 - เสาวลักษณ์ หนูรอด

ถึงเวลาที่ต้องพูดคนเดียวอีกแล้ว "ผู้บริหารไม่ควรให้ใครล่วงรู้ความรู้สึกนึกคิดของตน"

เป็นคำพูดที่เคยได้ยินมา ยังไม่เข้าใจ แต่ช่วงระยะนี้เริ่มเข้าใจมากขึ้น การคิดอะไรดังๆ

ไม่ดีจริงๆด้วย เพื่อนเคยบอกว่า "ก่อนเราพูด เราเป็นนายคำพูด แต่หลังจากพูดแล้ว คำพูดเป็นนายเรา" 

ก็โยงได้กับให้ผู้บริหารคิดเงียบๆ ไม่ต้องพูด อย่าให้ใครล่วงรู้ความคิด เมื่อไตร่ตรองดีแล้วจึงค่อยพูด

ต้องฝึกพูดคนเดียวบ่อยๆ อย่าให้ใครได้ยิน 

วันนี้ก็มีหลายเรื่องที่พูดไม่ได้ ต้องเก็บไว้ก่อน รอเวลาผ่านไปค่อยคลี่คลาย ขอพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่รับรู้

เรื่องยุ่งยากซับซ้อนในใจ ในเหตุการณ์ต่างๆ และพระองค์ยิ่งใหญ่พอที่จะคลี่คลายปัญหาให้ เรื่องบางเรื่อง

ยิ่งพูดก็ยิ่งยุ่ง ยุติที่ตัวเราดีที่สุด เชื่อแล้วค่ะว่า "ผู้บริหารไม่ควรให้ใครล่วงรู้ความรู้สึกนึกคิดของตน"

 

เขียน 25 Sep 2013 @ 13:44 ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณสำหรับดอกไม้ค่ะ ชื่นใจมากค่ะ